Tag Archives: thermos bottle parts

Maria Sergeyevna Durnovo (Griboyedova)

Maria Sergeyevna Durnovo (Griboedova) (Russian: Мария Сергеевна Дурново (Грибоедова)) born 1792 died 1856 in Moscow, Russia. She was a younger sister of Russian writer/poet Alexander Sergeyevich Griboyedov. In 1827 she married Aleksey Mikhailovich Durnovo

While life of Alexander Griboyedov is well documented and researched water bottles wholesale, very few biographers paid attention to the one person that poet was close to, not only by blood, but also in spirit, shared his aspirations and thoughts, his sister Maria. She was two years older than his famous brother [see controversy about Alexander Griboyedov’s date of birth]. Their friendship began in the years of their childhood and lasted their entire life by their own admission they kept no secrets from each other. Especially they shared their love of music. In the letter from St. Petersburg in June 1824 to his close friend Stepan Nikitich Begichev, Alexander Griboyedov writes: “… two women are constantly on my mind: Your wife and my sister. I do not separate them in my memories nor prayers. If you’ll see my sister ‘Masha’, give her my letter, let her feast on it, and then tear it to shreds”

Gifted with remarkable musical abilities, Maria Sergeyevna later became known pianist not only in Moscow and well beyond. By recollection of the famous writer Vladimir Odoyevsky “Griboyedovs often entertained at their house by holding music parties”. Maria Sergeyevna was an excellent piano player and particularly gifted with the harp thermos bottle parts. On many occasions, Griboyedov’s house at Novinsky Square was visited by then famed Moscow music elites such as Alexey Verstovsky, composer Alexander Alyabyev, Alexander Vsevolozhskiy and others. Alexander Griboyedov himself writes about musical popularity of Maria Sergeyevna in the letter from Simferopol to Stepan Begichev, dated September 9, 1825: “When I come here, I see no one; I do not know anybody and do not want to know anybody. Yet, it lasts no more than a day, thanks to my sister’s reputation as a famed piano player.”

Maria Sergeyevna were first to know about literary intentions of Alexander, about his writing of the first acts of the comedy “Woe from Wit” (Russian: Горе от Ума). “He worked anywhere he could” running belts for phones, recalled Maria Sergeyevna. Very often, the writer came to the sister’s room. In the spring of 1823, whereas famed comedy remained a secret to public and majority of friends, Mikhail Vielgorsky, stumbled on several sheets of poem water in a glass bottle, written by the hand of Alexander Griboyedov, while assembling pages of sheet music on the piano of Maria Sergeyevna. Maria wanted to hide accidentally discovered pages, but it was too late. The news of the new comedy rapidly spread around Moscow from the mouth of the well-known at the time musician.

After the death of her brother, Maria Sergeyevna Durnovo with the playwright’s widow Nina Alexandrovna Griboedova became the executrix of Alexander Griboyedov’s estate. After a one-year term Chernsky County Court issued a decree on August 31, 1832: “after the death of State Councilor Alexander Sergeyevich son of Griboyedov the remaining cash capital deposited in St. Petersburg Guardian Council, assigned to the legal heirs of the deceased: wife, Mrs. Nina Alexandrovna Griboyedova and his sister Maria Sergeyevna daughter of Griboyedov, after marriage Durnovo. Shall any book remained after the death of Mr. Griboyedov, comedy “Woe from Wit”, it shall belong to Mrs. Durnovo and Ms. Griboedova”

Erik Lærum

Erik Kristian Schive Lærum (født 5. august 1903 i Kristiania, nåværende Oslo, død 15. november 1985) var en norskfødt dansk nazist under den tyske okkupasjonen av Danmark. Han var i en periode medlem av DNSAP og fungerte som landsungdomsfører i Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom (NSU) design a football uniform.

Lærum var født i Kristiania i Norge av norske foreldre. Familien reiste mye rundt i Skandinavia på grunn av farens arbeid, og Lærum gikk på skole i både Norge, Sverige og Danmark. I Lærums ungdom bodde han og familien i Danmark, og det ble derfor i Danmark han begynte sin karriere thermos bottle parts, selv om han følte seg som nordmann.

I 1924 trådte Lærum inn i den danske hæren for å avtjene verneplikten. Lærum ville gjerne gjøre karriere der og han avanserte hurtig. Han begynte i infanteriet, men skiftet som nyutnevnt sekondløytnant til kystartilleriet i 1927.

I 1932 betød omrokkeringene og besparingene i forsvaret at kystartilleriet ble lagt inn under flåten. Lærum søkte seg til Hærens Flyvertropper. Søknaden ble godtatt og Lærum ble i 1936 kaptein i Hærens Flyvertropper. I 1936 blev Lærum gift for andre gang, og paret fikk to barn.

I februar 1940 ble Lærum tatt opp i offiserskolens generalstabskurs. Lærum klarte aldri å gjøre seg ferdig med sin generalstabsutdannelse.

Okkupasjonen 9. april 1940 ble et vendepunkt i Erik Lærums liv. I noen år hadde han vært fascinert av nazismens militære resultater i Tyskland, og med okkupasjonen ble hans fascinasjon ikke mindre. I likhet med flere av sine offiserskamerater var Lærum dypt nedtrykt over den hurtige kapitulasjonen. De demokratiske politikerne hadde i hans øyne forrådt Danmark, og den nazistiske okkupasjonen var i hans øyne en nødvendig konsekvens av en forfeilet dansk forsvarspolitikk. Lærum meldte seg derfor inn i nazipartiet DNSAP i juni 1940.

Lærums tid i DNSAP var kort og turbulent. Hans temperament passet dårlig inn i det meget hierarkisk oppbygde nazipartiet. Umiddelbart hadde Lærum mange kvaliteter, som DNSAP kunne ha bruk for. Lærum var en høyt utdannet offiser, og han gjorde seg mange gode tanker om ungdommens oppdragelse. Blant annet skrev Lærum en artikkel herom i et militært tidsskrift. I artikkelen skinner Lærums nazistiske overbevisning klart igjennom.

Da lederen av DNSAPs ungdomsorganisation (NSU) C.F. von Schalburg høsten 1940 meldte seg til tjeneste i Waffen-SS, måtte partiet finne en midlertidig avløser. C.F. von Schalburg hadde på ganske kort tid forandret NSU fra en partitro speiderorganisasjon til en militær og politisk forskole for Waffen-SS. Partiet behøvde en mann som kunne føre arbeidet videre med samme entusiasme som Schalburg. Valget falt på Erik Lærum.

1. november 1940 ble Erik Lærum fungerende landsungdomsfører i Nationalsocialistisk Ungdom (NSU). Han reiste landet rundt og holdt mange taler for å promotere NSU og de nazistiske idéene. Etter at Lærum ble landsungdomsfører i NSU, steg medlemstallet. Støtten og forholdet til den tyske okkupasjonsmakten var ytterligere styrket.

Lærums popularitet ble etterhvert problematisk for partiet. Etter to måneder som ungdomsfører løsrev han NSU fra partiet og gjorde det selvstendig under partiføreren. Medlemmene skulle betale kontingent direkte til NSU. Lærum avtalte samtidig med okkupasjonsmakten at dens tilskudd til NSU nå skulle gå direkte til NSU og ikke via DNSAP først. DNSAPs fører, Frits Clausen, var ikke glad for situasjonen.

Sensommeren 1941 røk Lærum også uklar med C.F. von Schalburg compression socks for football, som på det tidspunktet befant seg i Waffen-SS. Lærums dager i DNSAP var talte og 6. september 1941 meldte han seg ut av partiet. Tre dager senere ble han offisielt ekskludert.

Etter bruddet med DNSAP meldte Lærum seg til tjeneste i det tyske Luftwaffe. Det var ennå ikke klart til å ta opp utenlandske soldater til aktiv tjeneste goalie in soccer, og Lærums søknad ble avvist høsten 1941. I februar 1943 søkte han igjen og denne gang gikk hans søknad til Waffen-SS, som hadde bruk for en mann med Lærums kvaliteter.

I Waffen-SS kom Lærum til artilleriet, og fra februar til august 1943 var han tilknyttet en artilleriskole i München. Siden kom han til Artilleriregiment 11 i 11. SS-Panzergrenadier-Division «Nordland» hvor hovedparten av de danske soldatene endte. Senere kom Lærum til SS-Panzergrenadier-Regiment 24 «Danmark» som artillerioffiser.

Kun avbrutt av korte orlover var Lærum på Østfronten til mars 1945. Her ble han såret for fjerde gang og sendt på rekreasjonsopphold i Danmark. Han ankom den 8. april 1945 med ordre om å melde seg til tjeneste igjen 3. mai 1945. Denne dagen ble han imidlertid sendt hjem. Krigen var slutt og de tyske styrker i Danmark kapitulerte to dager senere.

Lærum ble arrestert på sin bopæl på frigjøringsdagen 5. mai 1945. Han ble i Københavns Byret idømt fire års fengsel 20. november 1945. I Østre Landsret ble dommen skjerpet til åtte års fengsel 14. mars 1946 for igjen å bli nedsatt av Høyesterett til de opprinnelige fire årene 6. mai 1947. Lærum ble løslatt 11. april 1948.

Efter løslatelsen utgav han på sitt forlag Kultur og Politik egne og andres bøker med revisjonistisk innhold.

Han døde i 1985.

Hello Nasty

Hello Nasty è il quinto album in studio dei Beastie Boys.

Il disco è stato premiato con il Grammy Award al miglior album di musica alternativa.

Il 14 luglio 1998 fu pubblicato il quinto album in studio del gruppo, Hello Nasty, che a differenza di Ill Communication riuscì ad entrare nelle classifiche di vendita di mezzo mondo; raggiunse il primo posto in USA, Germania, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Svezia, la seconda posizione in Canada e Giappone, e le top ten di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Israele e Svizzera.

Come avvenuto per il successo di Sabotage modern glass water bottle, i Beasties percorsero la strada del video musicale divertente ed originale; Body Movin’ (ispirato al fumetto italiano Diabolik thermos bottle parts, con le scene finali riprese dall’omonimo film di Mario Bava), Intergalactic – un robot guidato da tre scienziati sconfigge una medusa gigante che tiene sotto scacco una città giapponese – e Three MC’s and One DJ (Mix Master Mike raggiunge dopo una lunga discesa di scale il trio in una saletta di registrazione) vendettero molte copie anche per la grande pubblicità che le sempre più numerose televisioni musicali fecero a queste canzoni. Escludendo dal calcolo i singoli best goalie gloves for soccer, si arrivò in tutto a 4.500.000 album venduti, considerando che ad una settimana dall’uscita nei negozi di dischi erano già state vendute quasi 700.000 copie.

La maggiore novità musicale del disco, al quale collaborarono per tre canzoni la cantante dei Cibo Matto, Miho Hatori ed il produttore giamaicano Lee “Scratch” Perry, fu l’abbondanza di suoni elettronici, frutto dell’interesse maturato da Adam Horovitz verso sintetizzatori, drum machine e sequencer. L’album è come al solito multigenere belt fanny pack; l’hip hop old school di The Move fa da contropeso al soul ed il jazz di Picture This, mentre i suoni elettronici ed i campionamenti di Intergalactic e Body Movin’ si accordano con le metriche delle parole, particolarmente incisive in Three MC’s and One DJ. Quest’ultimo brano è unico nella produzione discografica dei Beastie Boys, visto che non ci sono né strumenti musicali né tanto meno campionamenti, ma solo lo scratching di Mix Master Mike. Rispetto a prima, la figura del deejay non è più nascosta, ma anzi, con Schwartz acquista un ruolo di primo piano: dall’arrivo del nuovo dj, ogni spettacolo dei Beasties è preceduto da un suo monologo, dove vengono mescolati numerosi sample tratti dalle più note canzoni pop e hip hop degli ultimi decenni.